Máy làm viên hoàn

Máy làm viên hoàn là thiết bị dùng để làm viên thuốc hoàn đông y. Hiện nay máy làm viên hoàn có những loại sau: máy làm viên hoàn tự động, máy làm viên hoàn bán tự động, máy làm viên hoàn quay tay, khuôn làm viên hoàn thủ công.

Showing all 6 results

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.